Preduzeće za eksploataciju i preradu ruda "Japra" a.d. Novi Grad
Japra a.d. Novi Grad, je preduzeće koje je osnovano 1957. godine. Osnovna djelatnost preduzeća je eksploatacija i prerada ruda, odnosno vađenje kamena za građevinarstvo, kao i proizvodnja betona i betonske galanterije.

Na osnovu toga lako je zaključiti da je ovo preduzeće predstavljalo jedan od glavnih stubova razvoja i gradnje u poslijeratnoj Jugoslaviji, kako na području Bosanske Krajine tako i širom bivše države.
Važno je naglasiti da preduzeće nije stajalo sa radom od svog osnivanja i da je prebrodilo i najteži period a tu se prije svega misli na period poslednjeg rata (1992-1995) u našoj zemlji kad je došlo do degradacije svih društvenih i privrednih tokova.

Na osnovu toga možemo zaključiti da uz neophodnu modernizciju i praćenje savremenih proizvodno prodajnih trendova ovo preduzeće u budućnosti može očekivati prosperitet i napredovanje.